Kuran’ı Kerimde Geçen İsimler

Kuran’ı Kerimde Geçen Kız-Erkek İsimleri Ve Anlamları

Ebu Davut, Kitabu’l Edeb, Hadis: 4948 hadis-i şerifinde buyrulduğu gibi, yeni doğan bebeğe anlamı güzel isimler koymak oldukça önemlidir. Anne ve baba adaylarının bebek müjdesi aldıkları anda akıllarına hangi ismi koyalım sorusu gelmektedir. Çocuklarının hayatları boyunca hayırlı ve anlamlı bir isim taşımalarını isteyen ebevynler Kuran’ı Kerimde geçen isimleri tercih etmektedirler.

AMİNE: İnanılır, güvenilir, peygamber efendimizin annesinin adıdır.
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl.
AZRA: Hz.Meryem’e verilmiş bir isimdir.Ayak basılmamış kum anlamına gelir.

BELİNAY: Cennette peygamber çiçeği.
BENAN: Parmakla gösterilen kişi. Kıyamet ve Enfal surelerinde geçer.
BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.
BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı.

BERFİN: kardan yapılmış, tertemiz.
BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.
BETÜL: Namuslu, temiz kadın.

BEYZA: Günahı olmayan, ak, beyaz.
BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek.
BÜKRE: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresinde geçer.
BÜŞRA: Mutluluk getiren haber.

CEDİDE: Az zamandır bilinen. İsra suresinde geçer.
CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

EBRAR: İyilik sever, hayır sever.
ECRİN: Allah’ın hediyesi.
EDA: Davranış, tutum. Bakara suresinde geçer.

ELİF: Arap alfabesinin ilk harfi,  uzun boylu kız.
EMEL: İstenen, beklenen.
ERVA: Temiz, ahlaklı kız. Çok güzel, genç.

ESİFE: Kederli, gamlı, tasalı. Araf suresinde geçer.
ESLEM: Allah’a teslim olmak anlamında.
ESMA: Allah’ın güzel isimlerinden biri. Duyma, işitme anlamında.

FERİHA: Ferahlığa erişmek. Tevbe ve Bakara surelerinde geçer.
FİRDEVS: Cennetin en güzel bahçesi.

HÜMA: Saadet, mutluluk. Devlet kuşu.
HÜSNA: Çok güzel ve en güzel.

 

İKRA: Oku anlamında.
İMRAN: Evine bağlı kalan.
İREM:
Cennete benzeyen bahçe.

KADEM: Uğurlu.
KEVSER:
Cennette bir ırmağın ismi.
KÜBRA
: Büyük olan.

LAMİA: Parlayan, pırıldayan.
LEYAL:
Gece anlamında.
LİNA:
Hurma fidesi.

MELEK: Haberci, elçi.
MELİKE:
Kadın hükümdar.
MERVE:
Mekke’de bir dağ.
MERYEM
: Dindar kadın.
MÜBERRA:
Temiz insan. Nur suresinde geçer.

NEŞE: Sevinç.
NİSA:
Kadın.
NUR:
Aydınlık, parıltı.
NÜHA:
Akıl. Taha suresinde geçer.

RANA: Göze hoş gelen.
REYHAN:
Güzel koku.

SARE: Halis, katkısız, prenses.
SELVA:
Bıldırcın, kuş.
SEMA: Gökyüzü, üst.
SENA:
Şimşek parıltısı.
SERRA:
Genişlik, rahatlık.

SİDRE: Cennetteki ağaçlardan biri.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası.

TUBA: En güzel, en iyi. Dalları aşağıda kökü yukarda olan bir cennet ağacı.

YEZRA: Çoğalmak. Şura suresinde geçer.
YÜSRA: Kolay olan.

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.
ZELİHA: Su perisi anlamındadır

ZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk su.
ZÜLEYHA: Peri gibi güzel olan.
ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın

 

 


Adem
 : Yokluk, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal. Kuran’da “Ey benî-Âdem! (Ey Âdem Oğullları)” diye geçer.

Adil: Erkek ismi olarak kullanır.

Adil : Adaletli, hakkını veren, adaletli davranan, doğruluktan ayrılmayan, dürüst. Hz. Ömer’in lakabı (Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan)

Ahmet (Ahmed): Peygamber Efendimiz’in Melekler katındaki isimlerindendir. Erkek ismi olarak kullanır.

Ahmet : Methedilmiş, övülmüş kimse.

Bedir: Erkek ismi olarak kullanır.

Berat: Erkek ismi olarak kullanır.

Berat : Müsâade, izin: Nişan, rütbe.

Bünyamin: Hazret-i Yusuf’un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.

Bünyamin İsminin Anlamı: Gözde oğul.

Cebrail: Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek.

Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail; vahiy meleği,dört büyük melekten biri.

Cihat (Cihad): Allah yolundaki yapılan faaliyet ve hareketin adı. Hak yolunda yapılan savaş.

Cuma: Kur’ân’ın 62. Sûresidir. Toplanma,bir araya gelme.

Davut: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 26. Peygamberin adıdır. Düzene uyan, güzel sesli.

Elyasa: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 23. Peygamberin adıdır. Zanni geniş, gönlü geniş.

Eyüp: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 13. Peygamberin adıdır. Dert ve sıkıntılara sabreden: Sabır timsâli.

Furkan: Kur’ân’ın 25. Sûresinin adıdır. İyi ile kötü ve doğru ile yanlış farkı gösteren.

Halis: Kur’ân’da Allah’ın halis kulu şeklinde geçer. Karışıksız, saf, temiz ve samîmî.

Harun: Kur’ân-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir. Musâ aleyhisselâm’ın kardeşidir.

Hud: Kur’ân-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir. 11. Surenin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

İbrahim: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 7. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.

İbrahim : İnananların babası.

İdris: Kur’ân-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir. İlim ve fende ileri seviyede olan.

İlyas: Kur’ân-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir. Erkek ismi olarak kullanılır.

İhsan: Erkek ismi olarak kullanılır.

İhsan : Bağışlama, bağışta bulunma.

İsa: Kur’ân’da geçen 36. Peygamberdir.Kurtuluş, Allah’ın hizmetkârı.

İshak: Kur’ân-ı Kerim’de geçen 9. Peygamberin adıdır. Gülmek, gülen anlamlarına geliyor.

İsmail: Kur’ân-ı Kerim’de geçen Peygamberlerdendir ve İbrahim aleyhisselâm’ın oğlunun adıdır. Allah’ı işiten: Duası kabul olunan.

Lokman: Kur’ân’ın 31. Sûresi’nin adıdır. Çoktan beri var olan.

Lut: Kur’an’da geçen 10. Peygamberdir.

Muhammed: Peygamberlerin sonuncusu ve en büyüğü olan Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin adıdır. Aynı zamanda Kuran’ın 47. sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır.Övülmeye değer olan, en güzel huylara sâhip (kimse), övgüye layık.

Mahmut: Peygamber Efendimizin isilmlerinden biridir. Övülmüş, methedilmiş, methe ve övgüye değer. Hz. Muhammed’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- en büyük şefaat makamı Makam-ı Mahmud’dur.

Murat : Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi dilenen şey, istek, amaç.

Musa: Kuran-ı Kerim’de geçen 16. Peygamberdir. Vasiyet edilen, Vasî seçilmiş, vasî tâyin edilmiş (kimse).

Mümin: Kur’ân’ın 40. Sûresi’nin adıdır. Allah’ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve peygamberi olduğuna ve İslâmiyet’in diğer îman esaslarına inanan, îman sâhibi kimse.

Naim: Kur’ân’da Naîm Cennetleri şeklinde geçer. Nîmete erişen kimse: Nîmet, bolluk, içinde yaşama: Cennetlerden birinin adı.

Nuh: Kuran-ı Kerim’de geçen 4. Peygamberin adıdır. Aynı zamanda Kuran’ın 71. sûresinin adıdır. Dediğinden kesinlikle vazgeçmemek: Çok inatçı (kimse).

Ramazan: Çok sıcak gün, güneş kumları.

Saffat: Kur’ân’da geçen 37. sûredir.Sıra sıra dizilenler, saf duranlar

Salih: Kur’ân’da geçen 6. Peygamberdir. Elverişli, uygun: Yetkisi olan (kimse), yetkili: Dînin emrettiği hususlara uygun davranan, iyi amel sâhibi, günah işlemekten kaçınan.

Selim: Maddî ve mânevî kusûru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru kimse.

Sefa (Safa): Mekke’de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır.Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.

Sefer: Yolculuk.Savaş için yapılan yolculuk, savaşa gidiş ve yapılan savaş.

Süleyman: Kuran-ı Kerim’de geçen 27. Peygamberin adıdır. Barış yapan.

Şeref: Bir kimseye gösterilen saygının dayandığı mânevî yücelik, mânevî ululuk, onur, haysiyet: Fazîlet, üstün niteliklerle kazanılmış iyi şöhret.

Tarık: Kuran-ı Kerim’de geçen 86. Surenin adıdır.En iyi, en âlâ yol

Üzeyir (Uzeyr): Kuran-ı Kerim’de geçen Peygamberi adıdır.. Tevbe Sûresi’nde geçer.

Veli: Seçkin kul, Allah’ın dostu ve sevgili kulu.

Yahya: Kuran-ı Kerim’de geçen 35. Peygamberdir. “Allah lütufkârdır.”

Yakup: Kuran’da geçen 11. Peygamberdir. Koca; Sözüne güvenilir, mert; Sert, kolay bükülmez.

Yusuf: Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir.Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.

Yunus: Kuran-ı Kerim’de geçen Peygamberi adıdır.

Zekeriya: Kuran’da geçen 34. Peygamberdir.

Zülkarneyn: Kuran-ı Kerim’de geçen 33. Peygamberin adıdır.

Zülkifl: Kuran’da geçen 14. Peygamberdir. Nasip ve kısmet sahibi.

 

 

 

 

About admin

Check Also

Oğluma Doğum Günü Mesajları

Oğluma Doğum Günü Mesajları

Oğluma Doğum Günü Mesajları Oğlumun doğum günü ve duygularımı nasıl ifade etsem diye düşünüyorsanız işte …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir